Dr. Csiffáry Gergely publikációs jegyzéke

Írta: admin
2009-09-07 15:17
kisebb betű nagyobb betű   e-mailben elküld nyomtatás

Önálló kötetek
 
 

1. Az Egercsehi szénbánya története (1901-1976). Szerk.: Kovács Béla. Tanulmányok Heves megye történetéből 3. Eger, 1977.

 

2. Kérdőív a bányaművelés, a bányász munkásmozgalom, a bányászéletmód és a bányász kultúra hagyományainak gyűjtéséhez. Miskolc, 1978.

 

3. Történelmi emlékhelyek Heves megyében. A Heves megyei propagandista különkiadása. Szerk.: Szecskó Károly. Eger, 1979.

 

4. Egri céhemlékek. Szerk.: Bodó Sándor. Studia Agriensia. 1. Eger, 1982.

 

5. Kiss Lajos (1892-1977). Szerk.: Szecskó Károly. Munkásmozgalmi életrajzok 1. Eger, 1982.

 

6. Életutak-életsorsok. Az antifasiszta fegyveres harc Heves megyei résztvevőinek életrajz-gyűjteménye. Szerk.: Kovács Béla. Eger, 1985.

 

7. Történelmi emlékhelyek Heves megyében. (Második kiadás.) Eger, 1985.

 

8. Akiket visszavártak...Szovjet hősi halottak Heves megyében. Szerk.: Kovács Béla. Eger, 1985.

 

9. A hatvani posztómanufaktúra története. Szerk.: Kovács Béla. Tanulmányok Heves megye történetéből 13. Eger, 1993.

 

10. Manufaktúrák és céhen kívüli ipar Heves megyében. Szerk.: Bán Péter. Tanulmányok Heves megye történetéből 14. Eger, 1996.

 

11. A bélapátfalvi keménycserép. Szerk.: Petercsák Tivadar. Studia Agriensia 18. Eger, 1977.

 

12. A Heves Megyei levéltárban őrzött gazdasági szervek iratai (1846-1953). XI. fondfőcsoport. Repertórium. Szerk.: Csiffáry Gergely. A Heves Megyei Levéltár Segédletei 3. Eger, 1998.

 

13. -B. Huszár Éva: Heves megye II. József-kori katonai leírása (1783-1785). Szerk.: Bán Péter-Csiffáry Gergely. Eger, 1999.

 

14. -Porkoláb László: Fazolák Würzburgtól Diósgyőrig. Szerk.: Dobrossy István. Tanulmányok Diósgyőr történetéhez 6. Miskolc, 1999.

 

15. -Cs. Schwalm Edit: Parád. Szerk.: Bán Péter. Száz Magyar Falu Könyvesháza sorozat. Budapest, 2000.

 

16. A történelem fogságában. Szerk.: Csiffáry Gergely. Eger, 2004.

 

17. Pesty Frigyes: Heves vármegye helynévtára. Sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt írta, a jegyzeteket és a helységnév azonosítót készítette: Csiffáry Gergely. Szerk.: Bán Péter. Eger, 2005.

 

18. Magyarország üvegipara 1920-ig. Szerk.: Petercsák Tivadar. Studia Agriensia 25. Eger, 2006.

 

19. Az ércbányászat története a recski Lahócában (1850-1979). Szerk.: Hadobás Sándor. Rudabánya, 2009. (Kiadás alatt)

 

 

Tanulmányok, közlemények

 

1. Az „Egri dohánygyár története" kiállítás megrendezéséről. = Az Egri Múzeum Évkönyve XIII. Szerk.: Bakó Ferenc. Eger, 1975. 331-339.

 

2. Adalék az olaszországi magyar légió történetéhez. = Az Egri Múzeum Évkönyve. XIV. Szerk. Bakó Ferenc. Eger, 1976. 333-341.

 

3. A bükki szénbányászat emlékei. Egercsehi és környéke. Kiállítási katalógus. Miskolc, 1976.

 

4. A Magyar Tanácsköztársaság néhány Heves megyei szerve és pecsétje. Az Egri Múzeum Évkönyve. XV. Szerk.: Bakó Ferenc. Eger, 1977. 223-247.

 

5. Adatok az egri várlaktanya XIX. sz. végi történetéhez. = Az Egri Vár Híradója 13-14. Szerk.: Szabó János Győző. Eger, 1977. 76-81.

 

6. A szikrázó vas megszállottja. (Fazola Henrik élete). = Napjaink. Miskolc, 1978. 4. sz. 25.

 

7. Az egercsehi bányászok életkörülményei 1907-1946. =Archívum 9. A Heves Megyei Levéltár Közleményei. Szerk.: Kovács Béla. Eger, 1979. 123-147.

 

8. Recsk 650 éves. Képek a település és az ércbányászat múltjából. Kiállítási katalógus. Miskolc, 1979.

 

9. Az egri Dobó István Vármúzeum legújabbkori történeti gyűjteményének dagerrotípiái. = Az Egri Múzeum Évkönyve XVI-XVII. 1980. 335-391.

 

10. Borsod megyei pecsétek és pecsétnyomók 1919-ből. A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 18. Szerk.: Szabadfalvi József-Viga Gyula. Miskolc, 1980. 54-62.

 

11. Kiss Lajos egri internacionalista életútja (1892-1977). = Agria XVIII. Szerk.: Bodó Sándor-Csiffáry Gergely. Eger, 1981. 115-147.

 

12. Munkásmozgalmi emlékhelyek a Bükk hegység területén. = Halmai István -Lengyel László (szerk.): Diárium. Dobó István Vármúzeum közművelődési füzetei 1. Eger, 1981. 29-35.

 

13. A Kommunisták Magyarországi Pártja egri szervezete 1919. március 19. előtt. = Archívum 10. A Heves Megyei Levéltár Közleményei. Szerk.: Kovács Béla. Eger, 1981. 58-73.

 

14. Internálótábor az egri várban 1919-1921. = Szecskó Károly (szerk.): Heves megyei munkásmozgalom története. I. Eger, 1981. 122-135.

 

15. Céhzászlók az egri múzeumban. = Dóka Klára-Éri István-Nagybákay Péter (szerk.): Konferencia előadás a II. Nemzetközi Kézműves-ipartörténeti történeti szimpóziumon. Veszprém, 1982. augusztus 21-26. Veszprém, 1984. II. kötet. 181-190.

 

16. XVIII. századi órásremekek Egerből. = Halmai István (szerk.): Diárium. Dobó István Vármúzeum közművelődési füzetei 2. Eger, 1982. 29-33.

 

17. Jakwerth Ede (1884-1978). = Szecskó Károly (szerk.): Heves megyei munkásmozgalom története II. Eger, 1982. 113-133.

 

18. Jakab Rudolf (1891-1968). = Szecskó Károly (szerk.): Heves megyei munkásmozgalom története. III. Eger, 1982. 166-182.

 

19. A Magyar Tanácsköztársaság Heves megyei szervei és pecsétjei. = Agria XIX. Szerk.: Bodó Sándor. 1983. 219-246.

 

20. Adatok Vályi István (1875-1942) életrajzához. = Szecskó Károly (szerk.): Heves megyei munkásmozgalom története IV. Eger, 1983. 240-259.

 

21. Christian Schesaeus irodalmi munkásságának egri vonatkozásai. =Magyarországi végvárak a XVI-XVII. században. (Tanulmányok) Tudományos tanácskozás előadásai - Noszvaj, 1982. okt. 20-21. Szerk: Bodó Sándor-Szabó Jolán. Studia Agriensia 3. Eger, 1983. 154-164.

 

22. A történeti fényképek gyűjtéséről. = Csiffáry Gergely (szerk.): Hevesi Honismeret 2. Eger, 1983. 49-62.

 

23. Az egri Baross Nyomda működése. = Fükőh Levente (szerk.): Diárium. Dobó István Vármúzeum Közművelődési Füzetei 3. Eger, 1983. 27-31.

 

24. Heves megye felszabadításának időrendje. = Csiffáry Gergely (szerk.): Hevesi Honismeret 3. Eger, 1984. 87-92.

 

25. A Magyarországi Tanácsköztársaság egri szükségpénze. = Szecskó Károly (szerk.): Heves megye 1919-ben. Eger, 1984. 19-30.

 

26. A polgári demokratikus forradalom és a Tanácsköztársaság Heves megyei eseményeinek kronológiája. = Szecskó Károly (szerk.): Heves megye 1919-ben. Eger, 1984. 171-185.

 

27. Megemlékezés Rozsnyói Mártonról (1911-1984). = Agria XXI. Szerk.: Bodó Sándor-Petercsák Tivadar. Eger, 1985. 275-276.

 

28. 18-19. századi szénbányászati kezdeményezések a Bükk hegység területén. = Szvircsek Ferenc (szerk.): A magyarországi szénbányászatról. Discussiones Neogradienses 2. Adatok a magyarországi szénbányászatról. Salgótarján, 1984. október 9-10. Salgótarján, 1985. 60-64.

 

29. Az egri szűrszabó iparról. = Petercsák Tivadar (szerk.): Mezővárosi kultúra Heves megyében. Néprajzi Tájkonferenciák Heves megyében sorozat 3. kötet. Bp.-Eger, 1985. 65-70.

 

30. Akiket visszavártak...A hősi halott szovjet katonák névjegyzéke összeállításának tapasztalatai Heve megyében. = Levéltári Szemle. 1985/1. 37-42.

 

31. Utak a szabadsághoz...(Heves megyei antifasiszta ellenállók életrajzai.) = Szecskó Károly (szerk.): Heves megyei munkásmozgalom története V. kötet. Eger, 1985. 353-389.

 

32. A történelmi emlékhelyek kutatása Heves megyében. =Szecskó Károly (szerk.): Heves megyei propagandista különkiadása. 1985. 107-112.

 

33. Georg Hoefnágel XVI. századi egri vedutája. = Agria XXII. Szerk.: Bodó Sándor-Petercsák Tivadar. Eger, 1986. 65-89.

 

34. Útmutató a bányaművelés, a bányász munkásmozgalom, a bányászéletmód, a bányász kultúra hagyományainak gyűjtéséhez. = Csiffáry Gergely (szerk.): Hevesi Honismeret 4. Eger, 1986. 43-50.

 

35. Kérdőív a munkásmozgalmi harcosok életrajzának a gyűjtéséhez. = Csiffáry Gergely (szerk.): Hevesi Honismeret 4. Eger, 1986. 51-52.

 

36. Egerből kezdeményezett szénkutatások a Bükk vidéken a 18. és 19. században. = Bányászati és Kohászati Lapok. 120. évf. 1987. 3. szám. 197-203.

 

37. Bán Péter (szerk.): magyar Történelmi Fogalomtár. I-II. kötet. Bp. 1989. Gondolat Kiadó. (A lexikon számára elkészült új- és legújabb kori történeti témakörben 64 címszó.)

 

38. 750 ezer magyar szovjet hadifogságban. = Szülőföldünk 18. A Megyei Honismereti Mozgalom Közleményei. Főszerk.: Rémiás Tibor. Miskolc, 1992. augusztus. 29-34.

 

39. Lenkey János emléke a magyar irodalomban. (Régi ismeretek, újabb adalékok Lenkey János irodalmi utóéletéhez.) = Archívum Supplementum ad honorem Béla Kovács dedicatum. Szerk.: Bán Péter-Á. Varga László. Eger, 1993. 57-67.

 

40. Hadiipari létesítmények a XVI-XVIII. századi Egerben. = Agria XXX. Szerk.: Petercsák Tivadar-Szabó J. József. Eger, 1994. 103-137.

 

41. Adatok a Bükk hegység üveghutáinak történetéhez. = Archívum 13. Szerk.: Bán Péter-Csiffáry Gergely. Eger, 1994. 31-67.

 

42. -Szecskó Károly (összeállította): Soós Imre munkássága. (Bibliográfia). = Archívum 13. A Heves Megyei Levéltár Közleményei. Szerk.: Bán Péter-Csiffáry Gergely. Eger, 1994. 225-232.

 

43. A hatvani posztómanufaktúra = Manufaktúrák és kora tőkés ipari kisvállalkozások. Sátoraljaújhely, 1991. október 3-4. Industria et societas. Szerk.: Németh Györgyi. Miskolc, 1994. 53-70.

 

44. Levéltári források a helytörténeti kutatásokban. Az Észak-Magyarországi Tankerületi Oktatásügyi Központ által megrendezett miskolci honismereti konferencián elhangzott előadások szerkesztett változata. = Egerszeginé dr. Hurták Erzsébet-Dr. Simon István (szerk.): Honismeret az iskolában. Miskolc, 1994. 11-18.

 

45. Magyarország üveghutái 1827-ben, elsősorban Ludovicus Nagy Notitiai alapján. = Dóka Klára-Éri István (szerk.): IV. Nemzetközi Kézműves-ipartörténeti Szimpózium. Veszprém Bp.-Veszprém, 1995. 128-145.

 

46. A baliga használata a Heves megyei iparvállalatoknál. = Krankovics Ilona (szerk.): Numizmatika és társadalomtudományok. II. Konferencia Debrecenben, 1995. október 2-4. Debrecen, 1996. 159-170.

 

47. Dr. Ettre István emléke. = Szabó Éva (szerk.): Helytállás. Embermentő orvosok és egészségügyiek 1944-45. Visszaemlékezések, tanulmányok. Bp. 1996. 174-175.

 

48. A XVIII-XIX. századi magyarországi üveghuták szerepe a hazai iparfejlődésben. = Archívum 15. A Heves Megyei Levéltár Közleményei. Szerk.: Bán Péter-Csiffáry Gergely. Eger, 1996. 115-167.

 

49. Összeállította: Sugár István munkássága. (Bibliográfia). = Archívum 14. A Heves Megyei Levéltár Közleményei 14. Szerk.: Bán Péter-Csiffáry Gergely. Eger, 1996. 219-242.

 

50. Lenkey János életének válságos pillanatai. = A tavaszi hadjárat. (1996. március 14-i tudományos konferencia anyaga). Szerk.: Horváth László. Hatvany Lajos Múzeum Füzetei 13. Hatvan, 1996. 83-102.

 

51. A magyarországi üveggyártás XII-XVI. századi történetének vázlata. = Agria XXXIII. Szerk.: Petercsák Tivadar-Szabó J. József. Eger, 1997 125-153.

 

52. A 18.-19. századi üveghuták szerepe a hazai iparfejlődésben. = Szulovszky János (szerk.): Luxusiparok. (Válogatás az előadásokból.) IX. Kézműves-ipartörténeti Szimpózium. Veszprém, 1996. szeptember 27-28. Bp.-Veszprém, 1997. 77-92.

 

53. A solymosi malomkő. = Horváth László (szerk.): Mátrai Tanulmányok 1997. Gyöngyös, 1997. 77-103.

 

54. Ásványvizek, gyógyvizek, fürdők Heves megyében. = Agria XXXIV. Szerk.: Petercsák Tivadar-Szabó J. József. Eger, 1998. 33-89.

 

55. A mátrai üveghuták. = Archívum 15. A Heves Megyei Levéltár Közleményei. Szerk.: Bán Péter-Csiffáry Gergely. Eger, 1998. 55-121.

 

56. A Bükk hegység palakőbányászata a XVIII-XX. században. = Agria XXXV. Szerk.: Petercsák Tivadar-Veres Gábor. Eger, 1999. 177-208.

 

57. Végvárak és hadiipari létesítmények. = Végvár és ellátás. Studia Agriensia 22. Szerk. Petercsák Tivadar-Berecz Mátyás. Végvári konferenciák előadásai - Noszvaj, 1999. 107-129.

 

58. A XVIIII-XIX. századi uradalmi serfőzés Heves megyében. = Csiffáry Gergely-Dóka Klára (szerk.): Tanulmányok a kézműipar történetéből. Veszprém, 1999. 109-131.

 

59. A gyöngyössolymosi malomkőbányászat története. = Csiffáry Gergely-Dóka Klára (szerk.): Tanulmányok a kézműipar történetéből. Veszprém, 1999. 163-194.

 

60. Fenékbélyegek, mesterjegyek, gyári védjegyek használata a magyarországi finomkerámia-iparban. = Csiffáry Gergely-Dóka Klára (szerk.): Tanulmányok a kézműipar történetéből. Veszprém, 1999. 205-219.

 

61. A helytörténetírás levéltári, múzeumi és könyvtári forrásai. = Csiffáry Gergely (szerk.): Hevesi Honismeret 5. Eger, 1999. 33-51.

 

62. Károlyi Mihály és Heves megye kapcsolata. Csiffáry Gergely (szerk.): Hevesi Honismeret 5. Eger, 1999. 55-72.

 

63. A patai Szurdok-fürdő. = Cs. Schwalm Edit (szerk.): Képek Gyöngyöspata mezőváros múltjából. Néprajzi tájkonferenciák Heves megyében 13. Eger, 1999. 52-63.

 

64. A szurok és a kőolaj használata Magyarországon. = Agria XXXVI. Szerk.: Petercsák Tivadar-Veres Gábor. Eger, 2000. 101-146.

 

65. A másik Lenkey. Lenkey Károly honvéd ezredes (1803-1874). Horváth László (szerk.): Mátrai Tanulmányok. 2000. Gyöngyös, 2000. 83-108.

 

66. Üveggyártás, Üvegiparunk változása és virágkora, Üveggyártás. = Fehér Katalin (főszerk.): Pannon Enciklopédia. Magyar ipar- és technikatörténet. Bp. 2000. 110-117., 189-193.,262-267.

 

67. Modern alkímia; a vegyipar. Hamuzsírgyártás, Salétromgyártás, Sziksófőzés, Timsógyártás. Fehér Katalin (főszerk.): Pannon Enciklopédia. Magyar ipar- és technikatörténet. Bp. 2000. 258-261.

 

68. Történeti ökológiai adatok a Bükk és a Mátra vidéke élővilágának a változásáról. = Dr. Renn Oszkár (szerk.): Műszaki és Természettudományos Egyesületek Szövetsége Heves Megyei Szervezete Tudományos Közleményei 3. A Magyar Tudomány Napja. Eger, 2000. 39-65.

 

69. A polgárosulás lépcsőfokai 1850-1941., ill. A második világháború és ami utána történt... = Bán Péter (szerk.): Kápolna története. Kápolna, 2000. 206-235., 236-276.

 

70. Grassalkovich I. Antal iparpártoló tevékenysége. = Grassalkovichok emlékezete. (2000. szeptember 21-i Hatvanban megrendezett tudományos konferencia kibővített anyaga. Hatvani Lajos Múzeum Füzetek 15. Szerk.: Horváth László. Hatvan, 2001. 47-71.

 

71. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltári évkönyv XIII. (Könyvismertetés). =Levéltári Szemle. 2000. 3. szám. 57-58.

 

72. Az Északi Középhegység ritka állatfajainak zoológiai adatai. Horváth László (szerk.): Mátrai Tanulmányok 2001. Gyöngyös, 2001. 129-149.

 

73. Fácánkertek Heves megyében. Historia est... Írások Kovács Béla köszöntésére. Szerk.: Csiffáry Gergely. Eger, 2002. 83-104.

 

74. Régi vadaskertek. = Baráz Csaba (szerk.): A Bükki Nemzeti Park. Hegyek, erdők, emberek. Eger, 2002. 487-491.

 

75. Ipar a Bükk-vidéken. Baráz Csaba (szerk.): A Bükki Nemzeti Park. Hegyek, erdők, emberek. Eger, 2002. 531-541.

 

76. Üveggyártók, üveges céhek, üvegáruk. = Szulovszky János (szerk.): X. Kézműves-ipartörténeti Szimpózium. Budapest, 2001. október 29-30. Harminc év számvetése. Ipartörténeti könyvtár 2. Bp., 2002. 71-74.

 

77. A gyöngyösi timsós fürdő. = Patkós Magdolna (felelős szerk.): Milleniumi Gyöngyösi Kalendárium 2202. XVI. évf. Gyöngyös. Én. 35-37.

 

78. Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név." = Agria XXXIX. Szerk.: Petercsák Tivadar-Veres Gábor. Eger, 2003. 239-362.

 

79. Utak és csárdák. = Viga Gyula-Holló Szilvia Andrea-Cs. Schwalm Edit (szerk.): Vándorutak - Múzeumi örökség. Tanulmányok Bodó Sándor tiszteletére, 60. születésnapja alkalmából. Bp. 2003. 59-63.

 

80. Energiaválság a 18-19. századi Magyarországon. = Bircher Erzsébet (szerk.): „...Egyedül a közhaszon kedvéért..." Tanulmányok a 250 éves magyar szénbányászat tiszteletére. A kiadvány a Központi Bányászati Múzeumban 2003. június 13-án megrendezett nemzetközi konferencia előadásait tartalmazza. A Központi Bányászati Múzeum Közleményei 2.

 

81. Történetek Kossuth Lajosról. = Csiffáry Gergely (szerk.): Hevesi Honismeret 7-8. Eger, 2003. 47-69.

 

82. Az élővilág változása Heves megyében történeti ökológiai adatok alapján. =Források és történetírás. Válogatás a Miskolci Egyetem BTK által 1999. október 14-16. között rendezett történettudományi konferencia előadásaiból. Studia Miskolcinensia 4. Miskolc, 2003. 91-107.

 

83. Ipari középvállalkozások, a gyáripar kezdetei. (Vas- és fémfeldolgozó ipar, Épitőanyag-gyártás, Fafeldolgozó ipar, Élelmiszer-feldolgozó ipar, Papíripar, Textilipar.) = Dobrossy István (főszerk.): Miskolc története IV/1. 1848-tól 1918-ig. Miskolc, 2003. 400-460.

 

84. Varkocs Tamás egri várkapitány emlékezete. Agria XL. Szerk.: Petercsák Tivadar-Veres Gábor. Eger, 2004. 189-258.

 

85. Timsógyártás a régi Magyarországon. = Agria 16. A Heves Megyei Levéltár Közleményei. Szerk.: Csiffáry Gergely. Eger, 2004. 5-70.

 

86. A régi Magyarország vadaskertjei és azok jelentősége. = Csiffáry Gergely (szerk.): Hevesi Honismeret 9. Eger, 2004. 56-91.

 

87. Mekcsey István egri várkapitány életrajzához. = Agria XLI. Szerk.: Petercsák Tivadar-Veres Gábor. Eger, 2005. 99-131.

 

88. Bornemissza Gergely egri várkapitány rejtélyes életrajza. Előadás Bornemissza Gergely halálának 450. évfordulója alkalmából rendezett emléknapon. Dobó István Vármúzeum, 2005. szeptember 17. = Berecz Mátyás (szerk.): Az Egri Vár Híradója 37. Eger, 2005. 3-15.

 

89. Csodaforrások, szentkutak emlékei Heves megyében. = Agria XLII. Szerk.: Petercsák Tivadar-Veres Gábor. 2006. 405-423.

 

90. A hatvani sörház és a vendégfogadó XVIII-XIX. századi múltja. = Levéltári Évkönyv XIV. Szerk.: G. Jakó Mariann-Veres László-Viga Gyula. Miskolc, 2006. 119-137.

 

91. A Károlyiak szerepe a 19-20. századi Parád fejlődésében. = Galambos Sándor-Kujbusné Mecsei Éva (szerk.): Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv. XVII. Nyíregyháza, 2006. 499-508.

 

92. Az egri Dobó István Vármúzeum kiállításain őrzött ágyúkról. = Berecz Mátyás (szerk.): Az Egri Vár Híradója 38. Eger, 2006. 195-212.

 

93. Bornemissza Gergely egri várkapitány rejtélyes életrajza. = Hevesi Honismeret 10. Eger, 2006. 19-31.

 

94. Az elárult forradalom. Hevesi Honismeret 10. Eger, 2006. 61-71.

 

95. Csulai Móré László emlékezete. = Agria XLIII. Szerk.: Veres Gábor. Eger, 2007. 527-554.

 

96. A bükkszéki kőolaj-előfordulás és a „lidércfény." = Hadobás Sándor (szerk.) Bányászattörténeti Közlemények IV.(II. évf. 2. sz.) Rudabánya, 2007. 37-53.

 

97. A hatvani sörház és a vendégfogadó XVIII-XIX. századi múltja. = Archívum 18. A Heves Megyei Levéltár Közleményei. Szerk.: Csiffáry Gergely. Eger, 2007. 55-74.

 

98. A történelmi valóság Tinódi Varkocs Tamásról írt énekében. =Tudomány és hagyományőrzés című végvári konferencia előadásai. Eger, 2006. október 12-13. Studia Agriensia 26. Szerk.: Petercsák Tivadar-Berecz Mátyás. Eger, 2008. 35-55.

 

99. Az Egercsehi Szénbányánál üzemi balesetben meghalt bányászok névsora. = Csiffáry Gergely (szerk.): Az Egercsehi Bányász Baráti Kör megalakulása és működése. 2005-2007. Eger, 2008. 115-128.

 

100. A régi Magyarország vadaskertjei és azok jelentősége. = Ekler Péter (szerk.): Közgyűjteményi tudományos napok II-III. Eger-Kecskemét. A 2004. március 25-i és a 2004. november 24-i konferenciák előadásai. Nemzeti Téka. Budapest Széchényi Könyvtár. Bp. 2008. 83-112.

 

101. Dancza János (1899-1985) barlangász és muzeológus pályafutása. =Baráz Csaba (szerk.): A Suba-lyuk barlang. Neandervölgyi ősember a Bükkben. Eger, 2008. 177-198.

 

102. Vadaskertek Heves megyében. = Oborni Teréz-Á. Varga László (szerk.): Memoria rerum. Tanulmányok Bán Péter tiszteletére. Eger, 2008. 109-129.

 

 

Kéziratok
 

1. Az egercsehi szénbánya története (1901-1976). Témavezető. Dr. Ránki György. Egyetemi doktori disszertáció. Elkészítés helye: A debreceni KLTE Új-és Legújabbkori Magyar Történeti tanszéke. Eger, 1978. 1-227. lap.

 

2. A magyarok részvétele és tevékenysége a szovjet antifasiszta iskolákon és a hadifogolytáborokban 1941-1945. (Hungarian people in the Sovjet antifascist Shools and prison camp (1941-1945). Kanididátusi disszertáció. Témavezető: dr. Pintér István. Eger, 1990. 1-202. lap. Megvédve: 1990. MTA Kézirattárában.